Környezetvédelem

Szakterületi tevékenységünk a környezeti állapot teljes körű feltárása, a problémák meghatározása és megfelelő stratégiák kialakítása mellett felöleli a felszíni és a felszín alatti vizek és a földtani közeg védelmének, a környezet terhelhetőségének vizsgálatát. Tevékenységünk során részt veszünk a szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és folyékonyhulladék kezelés, -elhelyezés, valamint hulladékgazdálkodási és ivóvízminőség javító fejlesztésekben, de ipari területek és szennyezett talajok rehabilitációs feladataiban is. Projektjeink között megtalálhatók emellett természetvédelmi fejlesztések, levegőtisztasági-, zaj- és rezgésvédelmi feladatok is. Kiemelten kezeljük a megújuló energiaforrások alkalmazásához, az energiahatékonyság hazai lehetőségeihez, a természeti erőforrások felhasználásának aktivizálásához kapcsolódó területeket.

A fejlesztések környezeti hatásainak előrejelzése során modern módszerekre, széles hátterű adatbázisokra és informatikai eszközökre támaszkodva dolgozunk.

Részvételünket erősíteni igyekszünk nemzeti és európai uniós K+F+I pályázatokban is.

Külön ki kell emelnünk, hogy számos környezetvédelmi feladatunk esetében több tudásterület együttműködése szükséges, így ezen projekteknél a TRENECON-on belül komoly szinergia mutatható ki a közlekedési, a közgazdasági és a területfejlesztési szakterületekkel is.


Környezeti hatások elemzése

Jogszabályban meghatározott – környezetre jelentős, vagy feltételezhetően jelentős hatással járó – tevékenységek......Tovább


Hulladékgazdálkodás

A hulladékgazdálkodással összefüggésben cégünk számos sikeres projekt keretében stratégiai, közgazdasági, jogi, intézményi, műszaki és informatikai...Tovább


Kármentesítés, felszín alatti vizek védelme

A tiszta környezet biztosításának egyik eszközeként a kármentesítési feladatokkal a múltban történt környezeti...Tovább


Vízügy

Viziközmű, valamint árvízvédelmi mű fejlesztési projektek előkészítése során a TRENECON Kft. számos megvalósíthatósági tanulmányt és költség-haszon....TovábbMegújuló energia, energiahatékonyság, klíma

A korábbi években készítettük el - hatásvizsgálatra támaszkodóan - a Geo-Termál...TovábbCégünk a közlekedés és a környezetvédelem, a területfejlesztés és a közgazdasági feladatok területén kínálja szakértelmét és szolgáltatásait.
Ügyfeleinket az ágazati fejlesztési feladatok széles körében támogatjuk a stratégiai kérdésektől a projektek megvalósításáig.

Telefon: (1) 237 1450

Email: info@trenecon.hu

Web: www.trenecon.hu