vissza a projektekhez...

Magyarország határátkelési lehetőségeinek fejlesztése

Hazánk hét határszakaszán átlagosan 22 kilométerenként található határátkelőhely. A határtérség településhálózata ezért féloldalas, a „szomszéd” települést elválasztja a határvonal és csak nagy kerülővel érhető el. Új átkelők nyitása és a meglévők fejlesztése segítheti a határ menti települések fejlődését, társadalmi és gazdasági együttműködését.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium felkérésére, a Miniszterelnökség támogatásával, EU pénzügyi társfinanszírozásában a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ projektet indított a határátkelési pontok fejlesztési lehetőségeinek átfogó vizsgálatára. A TRENECON és partnerei a szlovák, a szerb, a horvát és az ukrán határszakaszra készítették el a vizsgálatokat.

A feladat első fázisában feltérképeztük a vizsgált határszakasz térségének társadalmi és gazdasági jellemzőit, a meglévő közlekedési igényeket és a közlekedési infrastruktúrát, majd a határátkelési lehetőségek jellemzőit. Vizsgáltuk új közúti határátlépési pontok kiépítésének lehetőségét, főként a XX. század első felében működő, a mai határvonal által elvágott utak nyomvonalán.

A prognózisok alapján megbecsültük az új átlépési pontoknál esedékes forgalmat és a jelenlegi közlekedés várható átrendeződését. Meghatároztuk a fejlesztés költségeit, a hatásokat és a beavatkozás kockázatait, a megvalósíthatóság időigényét. A vizsgálatok alapján kiválasztott legjobb fejlesztési javaslatokra részletes megvalósíthatósági tanulmányok készültek a hozzá tartozó tanulmányi tervezéssel, valamint szükség esetén közlekedésbiztonsági hatásvizsgálattal, a környezetvédelmi engedélyezés alapjául szolgáló dokumentációval, illetve az előzetes NATURA 2000 hatásbecsléssel.

A tevékenység során folyamatos konzultáció folyt mind a megrendelővel, mind a hatóságokkal, mind a megyei és települési önkormányzatokkal, valamint lakossági fórumok keretében a lakossággal, a határszakaszok mindkét oldalán. A főbb tudnivalókról többnyelvű kiadvány készült, amely kitért a vizsgált határszakaszokra, bemutatva az egyes projektjavaslatokat.


Cégünk a közlekedés és a környezetvédelem, a területfejlesztés és a közgazdasági feladatok területén kínálja szakértelmét és szolgáltatásait.
Ügyfeleinket az ágazati fejlesztési feladatok széles körében támogatjuk a stratégiai kérdésektől a projektek megvalósításáig.

Telefon: (1) 237 1450

Email: info@trenecon.hu

Web: www.trenecon.hu