vissza a projektekhez...

Szeged-Szabadka-Baja határon átnyúló vasútvonal rehabilitációja

A projekt Szerbia és Magyarország területét érintő vasútvonal fejlesztését célozza, amely tágabb értelemben Romániára és kismértékben Horvátországra is hatással van. A közel 100 km hosszú vasútvonal a két ország határterületeinek fontos városai között teremt közvetlen kapcsolatot. A történelmi vasútvonal infrastruktúrája mára erősen leromlott. A jelenleg hiányzó szakaszon, Szeged és Szabadka (Subotica) között kialakításra tervezett új korszerű pálya lehetőséget teremt a városok közötti közvetlen vasúti közelekdésre és a két ország határforgalmának javítására. A Szabadka (Subotica)-Baja vasútiszakasz helyreállítása pedig hozzájárul a bácskai határtérség gazdasági kapcsolatainak erősítéséhez.

A feladat a Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya megbízásából készült, a tervezést a szerb Ces.COWI és a magyar TRENECON Kft. konzorciumi együttműködésben közbeszerzés alapján végezte el, egy korábban készített megvalósíthatósági tanulmányban javasolt változatra támaszkodva. Az EU pénzügyi támogatásával és a Magyar-Szerb IPA Határmenti együttműködési program keretében készített munka a következő feladatokat foglalta magába:

Részletes megvalósíthatósági tanulmány készült a Szeged-Röszke-Horgos-Szabadka (Subotica)-Csikéria-Bácsalmás-Baja vasútvonal kialakítására. A tanulmányterv keretében forgalomszámlálást végeztünk, a helyzetértékelés alapján a várható forgalom alakulását modellezéssel becsültük meg. A vasúttervezés és a műszaki tartalom meghatározása több változat mellett tanulmánytervi szinten folyt. Megvizsgáltuk a fejlesztés várható környezeti hatásait, költség-haszon elemzést készítettünk. A feladat részét képezte az intézményi vizsgálat és kockázatelemzés is.

A tanulmányban megfogalmazott koncepciók alapján elkészítettük a Szeged-Röszke-Horgos-Szabadka (Subotica) vonalra az engedélyezési és tenderterv szintű komplex vasútépítési terveket. A magyar szakasz terveit a TRENECON a szerb szakaszt a Ces.COWI készítette el. Emellett Szabadka (Subotica)-Csikéria-Bácsalmás-Baja vonalszakaszra a további fejlesztést megalapozó dokumentumok (alátámasztó munkarészek) is készültek. A tervezés magába foglalta a vasúti pályát (al- és felépítményekkel), az egyvágányú vasúti pályaszakasz villamosítását, a teljes biztosítóberendezés korszerűsítését, a távközlési munkákat, valamint a keresztező (szintbeli és különszintű) és párhuzamos közutak szükséges áttervezését.

A munka részeként, a környezetvédelmi engedély megszerzése érdekében szakértőink Környezeti Hatástanulmányt is készítettek.


Az infrastruktúra fejlesztés révén az egyvágányú vasúti szakasz 160 km/óra sebességre alkalmas geometriával, az európai vasútvonalakra előírt átjárhatósági feltételeknek megfelelő paraméterekkel épülhet majd meg.

fotók: "A Szeged - Röszke - Horgos -Szabadka vasútvonalra vonatkozó műszaki dokumentáció elkészítése és a Szabadka - Csikéria - Bácsalmás - Baja vasútvonal további műszaki tervezése" c. kiadvány


Cégünk a közlekedés és a környezetvédelem, a területfejlesztés és a közgazdasági feladatok területén kínálja szakértelmét és szolgáltatásait.
Ügyfeleinket az ágazati fejlesztési feladatok széles körében támogatjuk a stratégiai kérdésektől a projektek megvalósításáig.

Telefon: (1) 237 1450

Email: info@trenecon.hu

Web: www.trenecon.hu